O idei Europejskiej Stolicy Kultury

ESK jest najbardziej rozpoznawalną inicjatywą Unii Europejskiej w dziedzinie kultury, a przyznanie miastu tego tytułu jest uznawane za wyjątkowo prestiżowe wyróżnienie. Sam tytuł może być postrzegany zarówno jako całoroczny festiwal kulturalny, jak i wieloetapowy proces kulturalny, społeczny i ekonomiczny stanowiący niepowtarzany impuls w historii miasta i regionu.

Tytuł ESK jest przyznawany na okres jednego roku miastu, które pomyślnie przejdzie dwa etapy selekcji konkursowej. Przez ponad 25 lat funkcjonowania tytuł ESK piastowało prawie 50 miast. W 2016 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymał Wrocław oraz San Sebastian (Hiszpania).

Idea ESK zrodziła się w 1985 roku z inicjatywy greckiej minister kultury Meliny Mercouri oraz Jacka Langa, ministra kultury Francji. Najważniejszymi celami ESK jest wzajemne poznanie, zbliżenie i dialog międzykulturowy Europejczyków.

proba