Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

 

Historia i Teraźniejszość

Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki to powstały na terenie zamkniętej w 1996 r. Kopalni Węgla Kamiennego Julia w Wałbrzychu kompleks łączący w sobie funkcje muzealne, wystawiennicze, edukacyjne, usługowe oraz siedzibę organizacji pozarządowych W 2009 r. Gmina Wałbrzych złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK „Julia” – Zadanie 1 projektu Parku Wielokulturowego – Stara Kopalnia w Wałbrzychu”. Na realizację tego wniosku otrzymała w 2010 r. dotację w wysokości 35,7 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przeznaczone na ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podstawą modelu programowego Starej Kopalni są następujące funkcje i odpowiadające im grupy tematyczne:

  • Turystyczna
  • Edukacyjna
  • Rekreacyjna
  • Eventowa
  • Warsztatowa
  • Usługowa