Nabory do pracy – aktualne:

 

- specjalista ds. promocji: specjalista ds promocji(02)

 

 

 

przewodnik_ogłoszenie

 

 

 

Nabory zamknięte:

- specjalista ds. kadr i płac,

- Kierownik Działu Obsługi Zwiedzających,

- główny księgowy,

- specjalista ds. marketingu,

- specjalista w Galerii Sztuki Współczesnej,

- specjalista ds. marketingu,

- opiekun ekspozycji,

- specjalista ds. współpracy międzynarodowej,

- specjalista ds. ceramiki,

- muzealnik,

- przewodnik,

- pracownik gospodarczy,

- kierownik Działu Ceramiki Unikatowej,

- główny księgowy, muzealnik, kierownik działu obsługi zwiedzających,

- specjalista w galerii sztuki współczesnej,

- kierownik Muzeum Przemysłu i Techniki,

- specjalista ds. geologii w Muzeum Przemysłu i Techniki w Wałbrzychu.