Barbórkowy Program Edukacyjny

Zapraszamy szkoły do uczestnictwa w specjalnie przygotowanym programie.

01/12/2016 r. | czwartek | 10:00 – 16:00 | Zajęcia dla uczniów gimnazjów i liceów.

  1. 10:00 – 11:15 Poznaj sztygara

zajęcia warsztatowe, w oparciu o wywiad z górnikiem. W pierwszej części zajęć młodzież podzielona zostanie na kilka grup, każda z nich przeprowadzi wywiad z dawnym górnikiem, zaproszonym na zajęcia, na konkretny temat. W drugiej części zajęć na podstawie zgromadzonych informacji odbędzie się drama lub opracowana zostanie jedna wspólna historia dot. pracy i wydarzeń na kopalni. 75 min.

  1. 11:30 – 12:45 Dzień w kopalni

zajęcia poznawcze, oparte na ikonografii, dokumentach i eksponatach oraz krótkim filmie dokumentalnym, ukazującym dzień pracy górnika. W drugiej części zajęć odbędą się kalambury oraz drama, w oparciu o zdobytą wiedzę. 75 min.

  1. 13:00 – 14:30 Warsztat rewitalizacji

część koncepcyjna: wprowadzenie teoretyczne dot. rewitalizacji, adaptacji i odnowy obiektów postindustrialnych, szczególnie przestrzeni kopalnianych. W drugiej części odbędą się zajęcia praktyczne, koncepcyjne, w oparciu o zdobytą wiedzę – zadaniem grup będzie zagospodarowanie znanego im terenu po dawnej kopalni wałbrzyskiej.

  1. 14:45 – 16:00 Do czego służy ta maszyna?

Zajęcia w maszynowni oraz w warsztatach remontowych. Dzieci używają wyobraźni, by odpowiedzieć na pytanie do czego służyły poszczególne urządzenia i maszyny. W części warsztatowej biorą udział w małej grze terenowej w kuźni, poznając tajniki maszyn górniczych.

 

Prosimy o zgłoszenia drogą mailową lub telefonicznie: edukacja@starakopalnia.pl, tel. 74 667 09 12. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość grup na jedne zajęcia: maksymalnie 2, każda do 30 osób + opiekunowie.

 

02/12/2016 r. | piątek | 10:00 – 12:00 | zajęcia dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszamy na Biesiadę Górniczą dla Uczniów w ramach Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka 2016 w Wałbrzychu. To wyjątkowa okazja, aby na własne oczy przekonać się jak świętowali górnicy.

To specjalne wydanie Dnia Świętej Barbary dla najmłodszych.

W programie znajdzie się program przygotowany przez stowarzyszenia górnicze, program przygotowany przez uczniów szkół dotyczący tradycji górniczych miasta, występ orkiestry górniczej i Zespołu Pieśni i Tańca ze specjalnym górniczym repertuarem, tradycyjny skok przez skórę, pasowanie na górnika, spotkanie ze Skarbnikiem i specjalnie dostosowany tradycyjny poczęstunek biesiadny, wspólne śpiewanie pieśni górniczych i doskonała zabawa.

Prosimy o zgłoszenia drogą mailową lub telefonicznie: edukacja@starakopalnia.pl, tel. 74 667 09 12. Decyduje kolejność zgłoszeń. Każda szkoła podstawowa może zgłosić maksymalnie 23 uczniów z klas 3 i 4 + opiekunowie.

Obowiązuje strój galowy szkolny. Mile widziane czapki górnicze tzw. czako, wykonane z papieru.