clay_story_1

 

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu serdecznie zaprasza na wernisaż prac Krzysztofa Rozpondka, który odbędzie się 23 października o godz. 18.00 w Centrum Ceramiki Unkatowej.

Krzysztof Rozpondek to urodzony w 1961 r. profesor sztuk plastycznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W latach 2009 – 2014, przez dwie kolejne kadencje, zasiadał w Radzie Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w 2013 r. został powołany do Rady Naukowej dwumiesięcznika „Szkło i Ceramika”. Członek ZPAP, współzałożyciel interdyscyplinarnej grupy twórczej OŚcienia. Organizator akcji wypału obiektów ceramicznych w piecach polowych: węgierskim, raku i trocinowym. Uczestnik wielu międzynarodowych plenerów i sympozjów ceramiczno-rzeźbiarskich. Swoje prace prezentował na ponad 20 wystawach indywidualnych oraz bardzo wielu zbiorowych w kraju i za granicą. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2008 r.). Laureat Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2011 r.) oraz Odznaki Honorowej Złotej „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” (2013 r.).